logo-min

  Om RIT-avdrag  


 

Storlek på RIT-avdrag (RUT-avdrag) för IT-tjänster

Storleken på RIT-avdrag för IT-tjänster avgörs av köparens ålder. Brytpunkten är 65 år. (Avdraget går under kategorin RUT-avdrag.)

För dig under 65 år

Max procent av arbetskostnaden: 50 %
Max belopp per person och år: 25 000 kr


För dig som fyllt 65 år vid årets ingång

Max procent av arbetskostnaden: 50 %
Max belopp per person och år: 50 000 kr


Du kan själv kontrollera hur stort RUT-avdrag du är berättigad till med skatteverkets e-tjänst "Mina avdrag".

Vad kan RIT-avdraget användas till?

RIT-avdraget täcker en rad tjänster som rör den teknikutrustning du har i ditt
hem:

 • persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphone, spelkonsoler
 • skrivare, skanners och avläsare
 • modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning (trådlösa nätverk)


 Några exempel på arbeten med RIT-avdrag är:

 • arbete med att ta i bruk, installera, felsöka, reparera och underhålla
 • enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående


Tjänsterna måste utföras i köparens bostad.

Detta omfattas inte av RIT:

 • support/rådgivning över telefon
 • reparation av utrustning på verkstad (utanför hemmet)
 • programmering av kundanpassad programvara

Läs mer på skatteverkets hemsida.

Vem kan få RIT-avdrag

 För att du ska kunna ta del av RIT-avdraget behöver du uppfylla en del villkor och lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

ROT-, RIT- och RUT-avdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid årets ingång. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Du som köpare ansvarar för att samtliga villkor för ROT-, RIT- och RUT-avdraget är uppfyllda.

Du kan själv kontrollera hur stort RIT-avdrag du är berättigad till med skatteverkets e-tjänst "Mina avdrag".

Viktigt att tänka på för dig som köpare:

 • du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • du ska ha RIT-avdrag kvar att utnyttja
 • du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för RUT-arbete
 • dödsbon kan få RIT-avdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

Bostaden
För att utnyttja RIT-avdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet. Läs mer om Skatteverkets beskrivning av bostaden.

Delat ansvar
Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till RIT-avdrag. Det är ett delat ansvar mellan dig som köpare och Teknik-hjälpen.se.

Ditt ansvar
När du bokar en RIT-tjänst hos Teknik-hjälpen.se godkänner du samtidigt att du har fullt betalningsansvar om avdraget inte godkänns av Skatteverket.
Skatteverket har utförlig information om RUT-avdrag för IT-tjänster